Skik

In december wordt er weer nagedacht over het nieuwe idee. Er wordt een maquette gemaakt en vanaf april begint het laswerk. De eerste constructie wordt op het onderstel gelast om zo de wagen de juiste vormen te geven.
Na veel las-, slijp- en buigwerk worden de contouren zichtbaar. Tussendoor regelmatig tijd voor gezelligheid.
Als het laswerk klaar is, wordt er gaas gespannen en kranten geplakt. Dit is altijd een gebeurtenis voor de hele groep. Dan toewerken naar de laatste zaterdag in augustus. De bloemen worden de laatste 2 dagen aangebracht.
Een klusje waarvoor iedereen uit de omgeving van de wagenbouw- groep wordt opgetrommeld.
De hele nacht wordt er door gewerkt om de laatste details aan te bren- gen. Om ’s middags in vol ornaat op het parcours te verschijnen. Een geweldig moment. Dit alles is al 25 jaar onze hobby.
En hebben d’er skik van!

Tin Tin —Al 25 jaar de skik van het wagenbouwen—

Foto's
  • Ontwerp
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Tin Tin - Skik (2009)