Saturnus

Groep: De Moespot
Uitslag: 7e plaats (129.0)
Aantal bloemen: 40.000

Eigen interpretatle en uitwerking van een deel ult het leven van de Romeinse god Saturnus.

“Saturnus’, een der titanen, welke de zeis gebruikte |n de strijd tegen zijn vader. Als overwinnaar nam hij Plaats op zijn vaders “heiligheid” (een door een vurig “Mesozoicumse’ tweespan voortgetroken zetel).

Deze vader vervloekte zijn zoon en voorspelde, dat ook zijn k|nderen hem zouden straffen. Om dit te voorkomen verzwolg Satumus al zijn kinderen, maar door het verwisselen van zijn jongste zoon Jupiter met een grote steen in windsels gehuld, werd Saturnus door een list beetgenomen.
De 4 wlelen symboliseren de van de voorspelde vloek:
1. De Melische nimfen, die Jupiter verborgen. _
2. De geit Amalthea, welke met de zorg belast werd Jupiter te voeden.
3. Schild en lansen, we|ke de strijd aangeven waarin Saturnus door zijn Jupiter werd verslagen.
4. De drank, welke Saturnus van zijn zoon Jupiter moest drinken en hem zo dwong de kinderen terug te geven.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    De Moespot - Saturnus (1983)

      De Moespot - Saturnus (1983) Foto +