Cleopatra en Julius Caesar

Cleopatra, de jonge en schone Egyptische koningin werd in 48 V. Chr. verdreven en daarna door de grote Romeinse
veldheer en staatsman Julius Caesar weer Op de troon geplaatst.

Ondanks het grote leeftijdsverschil, ruim dertig jaar, werd Cleopatra de minnares van Caesar. Uit deze relatie
werd in 47 v.Chr.Caesars enige echte zoon, Caesarion, geboren.

Zij trok met Caesar naar Rome en keerde naar Egypte terug, nadat Caesar in het jaar 44 werd vermoord. Ook Cleopatra stierf geen natuurlijke dood‚ maar pleegde zelfmoord in het jaar 30

Het tafereel op de wagen laat het paar zien in gelukkiger dagen aan het hof in Alexandrië.

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

Fam. Holweg c.s. - Cleopatra en Julius Caesar (1970)

    Fam. Holweg c.s. - Cleopatra en Julius Caesar (1970) +