Maskelyne and Cooke’s mysteries

Toen de goochelkunst zich eind achttiende eeuw, begin negentiende eeuw een ware plaats in de harten van het publiek had veroverdlag het voor de hand om faciliteiten te verschaffen om te kunnen goochelen. Er moesten goocheltheaters komen. De beroemdste was Maskelynes and Cooke’s Egyptian Hall in Londen.

Toentertijd was er nog geen bioscoop, er bestonden nog nauwelijks voorzieningen om kinderen naar toe te sturen waar ze zich konden amuseren. In dit gat in de markt voorzagen Maskelyne en Cooke. In 1873 betraden zij de Egyptian Hall. Hun middagvoorstellingen waren altijd uitverkocht en ’s avonds kwamen de ouders opdraven.

De Egyptian Hall, zo schreef een kenner uit die tijd, ademde een toverachtige sfeer van geheimzinnige beloften uit. Maskelyne en Cooke stonden met hun show negenentwintig jaar lang in de Egyptian Hall hetgeen de langste periode in de geschiedenis van het amusement zou Worden.

Wandel mee terug in de tijd door de straten van het achttiende eeuwse . Londen naar de Egyptian Hall en aanschouw, als ode aan de magie die destijds nog het goochelen omringde, de Maskelyne & Cooke’s magische mysterieshow.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    De Vereniging - Maskelyne and Cooke’s mysteries (1997)

      De Vereniging - Maskelyne and Cooke’s mysteries (1997) Foto +