De Voortrekkers in Afrika

De Grote Trek der Boeren begon in l835 aan de Kaap. Men was ontevreden over het toen heersende Britse bestuur in de Kaapkolonie.

In een massale verhuizing trok men naar een nieuw land, vrouwen en kinderen in Wagens meevoerend. Onder bevel van een van hun leiders, Piet Retief‚ trokken ze het heuvelgebied der Zoeloes binnen. Daar regeerde de krijgszuchtige koning Dingaang. Na lang onderhandelen werd hen het bezitsrecht over een ledig gebied afgestaan‚

De Zoeloe—despoot brak zijn woord en viel de Boeren aan met een grote schare gillende zwarte krijgers, gewapend met speer en schild. Er volgde een veldslag waarin genade noch gevraagd‚ noch gegeven werd.
Aan beide zijden sneuvelden velen. Uiteindelijk wonnen de Voortrekkers.

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

Jan van Arkelgroep - De Voortrekkers in Afrika (1971)

    Jan van Arkelgroep - De Voortrekkers in Afrika (1971) +