In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal

Wij willen stil staan bij de gebeurtenissen, dat 45 jaar geleden de Zuiderzee werd afgesloten en 35 jaar geleden de N.O.P. droog viel.

Voor Vollenhove waren deze feiten van enorme betekenis. Van vissersplaats tot plaats aan de rand van een modern landbouwgebied. Met in de toekomst rekreatie?

Wij proberen met onze brug een brug te slaan tussen deze twee werelden. Het vaak harde, maar zinvolle vissersbestaan met ook het gebeuren aan de wal, de netten, het touwwerk, de lucht van pek en teer.

Daar tegenover de land- en tuinbouw met de gewassen, de gereedschappen en alles wat daarmee verband houdt. Ook al is romantiek uit vele beroepen verdwenen, in de visserij en land- en tuinbouw is ze nog ten dele aanwezig.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Fam. Zelhorst c.s. - In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal (1977)

      Fam. Zelhorst c.s. - In het heden ligt het verleden, in het nu wat worden zal (1977) Foto +