Taal van Spreekwoorden

Op deze wagen wordt één van de vele spreekwoorden in beeld gebracht n.l. “De pot verwijt de ketel, dat hij zwart is”.
Dit spreekwoord heeft ons vooral aangesproken, daar er zeer veel “kleine” en “grote” strijdpunten op de wereld op deze wijze zouden kunnen worden bezien. Verder hebben we — in ’t klein — nog een aantal spreekwoorden uitgewerkt op de zijpa- nelen van de wagen “tot lering en vermaak”.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Twee Nijenhuizen - Taal van Spreekwoorden (1982)

      Twee Nijenhuizen - Taal van Spreekwoorden (1982) Foto +