650 jaar Old Berenborgh

Uit archeologische vondsten is gebleken dat vroeger, heel vroeger, in Vollenhove, op de plaats van het huidige park Old Ruitenborgh, het landgoed “Old Berenborgh” moet hebben gelegen.
Op dit landgoed bevond zich het kasteel “De Berenburght”, bekend om zijn speciale drank, en als verzamelplaats voor alle beren van het noordelijk halfrond. Zo’n 6650 jaar geleden mocht de grote Beer Arnoldus, Georg van Berenborgh uit de handen van de Friesche beer, het Dockumse Rayonhoofd Sonnemae, de stadsrechten ontvangen.
Elke 50 jaar daarna werd dit feit plechtig herdacht. Er is een reconstructie gemaakt van het moment dat Old Berenborgh het 650 jaar bestaan herdacht, waarbij vele bijzondere gasten uit de omtrek werden uitgenodigd.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    't Jakan - 650 jaar Old Berenborgh (2004)

      't Jakan - 650 jaar Old Berenborgh (2004) Foto +