Zeus Ontvoert Europa

Groep:
Uitslag: 8e plaats (121.5)

In de Griekse Mythologie komt een veelgodendom voor met namen als Apollo‚Heraclea‚enz.‚en als oppergod Zeus‚ alsmede godinnen Aphrodite‚Venus,enz.,en ook Hera; de vrouw van Zeus.

Deze goden en godinnen waren z.g. onsterFelijk.Maar er waren ook sterfelijke wezens, die tot halfgoden en halfgodinnen werden verheven wegens grote verdienste of hun zeer schone uiterlijk.
Hera‚de vrouw van Zeus‚was altijd vreselijk jaloers. Haar echtgenoot, de oppergod Zeus‚ nam het niet zo nauw met de huwelijkstrouw.

Hij was licht ontvlambaar en als zodanig vermomde hij zich nu eens als schone herdensknaap‚dan weer als stoere ede1man. Ook nam hij dierengestalten aan.

Als Longhorn stier vermomde hij zich om Europa te ontvoeren,want deze was zeer schoon van uiterlijk. Europa‚ de dochter van de koning van Phoenicië. was aan het strand om te baden‚toen Zeus bliksemsnel kwam aan zwemmen, Europa op zijn rug nam en vervolgens even snel weer verdween‚ zodat niemand er ook maar iets van merkte. Zo ginden ze zwemmend naar het eiland Creta‚ waar Zeus haar tot halfgodin verhief.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - Zeus Ontvoert Europa (1977)

      - Zeus Ontvoert Europa (1977) Foto +