De Nho-zems

Al in de oudste bronnen wordt verteld van stammen die met hun kamelen A aan de randen van de Syrische en Arabische woestijnen zwierven. Ze worden Nhozems genoemd. De Nhozems vervoeren hun handelswaar en al hun bezittingen op kamelen die ze laten grazen in een oase.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Stark Wark - De Nho-zems (1993)

      Stark Wark - De Nho-zems (1993) Foto +