De Kolonisten van Catan

Waan je in het tijdperk van de ontdekkingsreizen: de kolonisten hebben na een lange tocht vol ontberingen een onbekend eiland ontdekt, het eiland van hun dromen, het land van de rode zon, Catan. Ze zijn niet de enige ontdekkingsreizigers. Ook andere onverschrokken kolonisten zijn op Catan gestrand: de wedstrijd om de kolonisatie kan beginnen!

Het land is vruchtbaaren rijk aan grondstoffen. De kolonisten bouwen straten en nieuwe dorpen, die tot steden uitgroeien. Qp groene weiden planten de paar meegebrachte schapen zich snel voort en voorzien de bewoners van vers vlees en van wol voor hun kleding. De nederzettin- gen groeien en er ontstaan aan de rand van de gebergten diepe rnijn- gangen. Met veel moeite delven ze erts en smeden ze er nieuwe werktuigen van. Wie in bosrijke gebieden woont, zorgt voor waardevol bouwmateriaal. Wat de ene nederzetting niet heeft, wordt geruild met de andere en zo ontstaat er een levendige ruilhandel tussen de dorpen.

De kolonisatie van het eiland is nog maar net begonnen maar welke toekomst staat de kolonisten te wachten? Welk getal met de dobbelstenen gegooid wordt, bepaald het lot. Wat jij hierrnee doet bepaal jij….

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Les Charrons - De Kolonisten van Catan (2002)

      Les Charrons - De Kolonisten van Catan (2002) Foto +