Het Machtige Leger van Assyrië

Uit het onherbergzame gebied aan de bovenloop van de Tigris komen ze. Geen macht in de Oude Wereld kan dit soldatenvolk weerstaan. De veroveringsdrang van de Assyriérs kent geen grenzen. Met hun geweldige leger weten ze Babylonié en zelfs Egypte te onderwerpen.
Genadeloos bedwingen ze opstanden tegen hun heerschappij. Hele volken, zoals dat van Israël, voeren ze in ballingschap weg voor het bouwen van de prachtige paleizen voor hun koningen. De plaatsen waar de rijkdom van hun veroveringen wordt samengebracht, groeien uit tot enorme steden die de glorie van deze geweldenaars weerspiegelen. Maar boven dit schitterende hart van het wereldrijk hangt de doem van de strijd om de troonsopvolging. De zonen van de koning zijn betrokken in een verpletterend onderling gevecht om hun hoogste doelz als alleenheerser het bevel – voeren over het Machtige Leger van Assyrié.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Twee Nijenhuizen - Het Machtige Leger van Assyrië (1996)

      Twee Nijenhuizen - Het Machtige Leger van Assyrië (1996) Foto +