Wij bouwen zelf

Het is een lange, lange weg, die ligt tussen de eerste ideeën over een nieuwe school en het ogenblik, waarop voor de eerste maal de schooldeuren opengaan. Een weg, die gaat langs de onpeilbare diepten van ministeriële voorschriften, door de nauwe passen van allerlei goedkeuringen, door een, oerwoud van besprekingen en door een woestijn van financiële problemen, Het is een lange, lange weg!

Is het dan een Wonder, dat de ongeduldig wordende kinderen tenslotte zeggen: “dan bouwen we de school maar zelf!”

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

School met den Bijbel - Wij bouwen zelf (1969)

    School met den Bijbel - Wij bouwen zelf (1969) +