Piggelmee

In het land der blonde duinen en niet heeí ver van de zee, woonde eens het dwergenpaartje ‘Piggelmee’ in een keulse pot. Het vrouwtje was niet erg tevreden in dìe oude pot van steen. Ze wilde graag op reis.

Op een avond lìep Piggeìmee langs het strand dacht bij zich zelf ‘Ik wou maar dat ik reizen kon’. Plotseling fluisterde een stem achter hem: ‘Wou je werkelijk graag reizen?’

Het was de stem van de blauwe mosselfee, die omhoog gerezen kwam met een zilveren schelpje in haar hand. ‘Ik zal je dit wonderschelpje geven. Als je het omhoog werpt en roept ‘Eun – deun — dip’‚ dan verandert het in een schip. Dan kun je varen over ‘t water en je neemt je vrouwtje mee.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Fam. Zelhorst c.s. - Piggelmee (1974)