Oogst

De oogst en h-t oogsten waren vroeger meer met het leven verweven dan nu. Het enige dat wij nu nog
oogsten is ons loon. Voor de rest staan wij er veelal buiten.

Met deze wagen willen de bouwers laten zien, wat met de geoogste produkten van landbouw, fruit en
groenteteelt kan worden gemaakt. Waarbij wel even mag worden stil gestaan bij het feit, dat wij deze produkten voor versiering kunnen gebruiken, terwijl elders op de aardbol mensen honger lijden, We kunnen slechts hopen, dat ook de rest van de wereld eens in de overvloed zal kunnen delen, laten we daaraan.allemaal zoveel mogelijk medewerken.

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

Fam. Lassche c.s. - Oogst (1969)