Fatalkania

In 1519 was er een land. genaamd Kathmandu. Er heerste daar een I priester Motecuhzoma samen met zijn medepriesters. Zij hadden slaven in dienst die zij een geloof hadden opgedrongen. De slaven moesten diamanten zoeken in Fatalkania om het beeld Swayambu in Fatalkania tevreden te houden. Gebeurde dat niet, dan zou het beeld de god Quetzal— papalotl, die zich boven in Fatalkania bevond, tot kwaad roepen. Maar de werkelijkheid is dat de diamanten bij de priesters terechtkwamen die er royaal van konden leven.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Fatal Attraction - Fatalkania (1997)