Hugo de Groot

Groep:
Uitslag: 3e plaats (127.0)

Hugo de Groot werd als pensionarís van Rotterdam bij de godsdienstige en staatkundige twisten — tijdens het l2—jarig Bestand — in 1618 gevangen gezet op het slot Loevestein. Hij werd over de hele wereld beroemd als grondlegger van het Volkenrecht.

Zoals iedereen weet‚ is hij in maart 1621 uit zijn gevangenis ontvlucht in een boekenkist. Het bee1d‚ dat deze wagen geeft‚ is het moment dat men juist van de brug van het slot Loevestein komt.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - Hugo de Groot (1974)

      - Hugo de Groot (1974) Foto +