Sleutel der Natuur

Groep:
Uitslag: 3e plaats (134.5)

Met deze wagen wil de groep symboliseren‚ dat de natuur zichzelf regelt zonder de ingrepen van de mens. De roofdieren b.v. leven van andere diersoorten. De zwakste exemplaren zijn meestal hun prooi. Alleen de allersterksten blijven over. De restanten van zo’n prooi dienen nog weer als voedsel voor andere dieren.

U ziet op deze wagen dan ook een aantal roofdieren met hun prooi‚terwijl anderen al weer zitten te wachten op de overblijfselen.

Het geheel is opgesteld op een wagen,die de vorm heeft van een slotbeleg met daarin een sleutelgat.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - Sleutel der Natuur (1976)

      - Sleutel der Natuur (1976) Foto +