Symfonie van het Koninklijke Goud

Dit is de dag, in de morgenstond lost de nevelige mist op in de turkooisblauwe lucht. De bloemen geuren hartstochtelijk en zwaar er gaat vandaag iets heel moois gebeuren. De geluiden van kruisende degens weerklinken in de bloementuin er wordt onder toeziend oog van de “rechter des konings” een strijd geleverd om de hand van de bijenkoningin.

De koningin is opgetogen en voelt een siddering als roomijs door ‘ haar leden gaan als zij haar “koninklijke luchtkoets” bestijgt om haar toekomstige man op te halen. Als de koningin vertrekt weerklinken uit alle hoeken van haar paleis klassiek smeltende zoete klanken als een “Symfonie van het koninklijke goud”

Alle bewoners van de bloementuin poetsen hun vleugels, trekken de mooiste kleren aan en snellen zich naar het “paleis van goud” om straks de koningin en haar toekomstige echtgenoot een daverend welkom te geven en met volle teugen te genieten van een smaakvol feest dat zelfs het nageslacht nog zal heugen ………. ..

Foto's
  • Ontwerp
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Stark Wark - Symfonie van het Koninklijke Goud (2001)

      Stark Wark - Symfonie van het Koninklijke Goud (2001) Foto Ontwerp +