Wat voor weer?

Voor sommige mensen schijnt het weer alleen van belang te zijn voor vrijetijdsbesteding en gespreksstof. Anderen ervaren bijna dagelijks het levensbelang van de weersomstandigheden.
Veel wordt gedaan om meer inzicht te krijgen in de weersontwikellingen en gaarna zou men het weer willen beïnvloeden. Primitieve volken vereerden weergoden en Indianenstammen hielden plechtigheden rond de totempaal om de weersgoden gunstig te stemmen.

Reeds in 1643 werd de barometer uitgevonden. In de lop der tijden deden verschillende vormen van vochtigheidsmeters hun intrede, b.v. het weerhuisje.
Tegenwoordig hoort me nog wel schertsend spreken van ‘al dan niet goedgezinde weergoeden’ en geregeld worden nieuwsuitzendingen besloten met een weersoverzicht of weersverwachting.

Het is niet de bedoeling om allerlei weertypen uit te beelden maar om in een fleurig geheel enkele dingen te tonen, die met het weer in verband zijn te brengen of werden gebracht.
In de bolle kop herkent U misschien “Jan de Wind,die rukte en trok aan-Moeders paraplu”. Dok de barometer en het weerhuisje zijn present. Verder de dondervogel en de Haya-god van de wind, oprijzend uit een slak. Als ‘hoge’ aandachtstrekker fungeert een totempaal.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Flower Power - Wat voor weer? (1981)

      Flower Power - Wat voor weer? (1981) Foto +