Close Up

Het is boeiend om te gaan zitten bij een beschutte waterkant, die begroeid is met vele planten van allerlei soort, waar vogels zingen in dc bosjes, waar allerlei insecten rondfladderen, en waar wormen door de vochtige aarde kruipen en dan te bedenken dat de uiterst doorwrochte levensvormen, alle zo verschillend, en toch op heel complexe manier afhankelijk van elkaar, allemaal zijn ze gemaakt volgens de wetten die voor ons alles rondom ons gelden ….. ..

Er zit iets groots in deze visie op het Ieven, dat met al zijn vermogen ooit eens is ingeblazen in één of meer levensvormen en dat, terwijl onze aarde ronddraait volgens de onveranderlijke wetten van de
zwaartekracht, zich eindeloos ontwikkeld heefi en zich nog steeds ontwikkeld vanuit een simpel begin tot de prachtigste en wonderlijkste vormen.

Bron: Charles Darwin, On the Origin of Species, 1859

Foto's
  • Ontwerp
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Tin Tin - Close Up (2001)