Strijd in Spiegelbeeld

Enkele duizenden jaren geleden vertrok Augopontus, een oude wijsgeleerde uit
Rome, voor een expeditie naar de betoverde tempel van goed-en-kwaad. Hier moest volgens een oude legende een magische spiegel staan. Wanneer er een sterveling met goede gedachten in keek, zou er een eind komen aan het kwaad in de wereld.
Augopontus was vastberaden om het kwaad de wereld uit te helpen en ging op reis. Na 22 jaar in de vallei te hebben gezocht, verscheen de tempel op 30 augustus 2997 voor Christus. In de tempel vond Augopontus de spiegel en eindelijk zou de lang gekoesterde wens van Augopontus in vervulling gaan. Hij keek in de spiegel, maar deze zag zijn kwade gedachten. Augopontus wou het kwaad niet uit de wereld helpen, máár zelf de wereld regeren!
De aarde trilde en een vloedgolf, waaruit een leger ontstond stroomde de tempel binnen. Toen de “goede” Augopontus weer in de spiegel keek, zag hij wat er was gebeurd.
Er woedde een hevige strijd, de “Strijd in Spiegelbeeld”.
Hij leidde nu een leger en onder het toeziende oog van de goden van goed en kwaad, moest de goede Augopontus het nu tegen zijn eigen kwade spiegelbeeld gaan opnemen. Augopontus zou de tempel niet eerder kunnen verlaten voordat de strijd met zijn spiegelbeeld gestreden zou zijn. Maar doordat de vijand alles doorzag, viel de strijd met het spiegelbeeld niet te winnen. Augopontus bleef dus gevangen in de tempel, welke net zo snel weer verdween als hij verscheen.
Tegenwoordig zijn er echter enkele wijsgeleerden die zeggen, dat nu precies 5000 jaar na dato, de tempel weer zal verschijnen en dat de strijd in “Spiegelbeeld” nog altijd te zien is.
Of dat klopt weten we niet, maar wat ziet u!!!.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Nameless - Strijd in Spiegelbeeld (2003)

      Nameless - Strijd in Spiegelbeeld (2003) Foto +