De Legende van de Bokkenrijders

We schrijven de 18e eeuw. Omwille van de grote vruchtbaarheid en de rijkdom aan steenkool, wordt Zuidelijk Nederland vaak bezet en overheerst door de machtige landen: de Oostenrijkse Habsburgers, de Spanjaarden, de Fransen. In 1760 regeert de Oostenrijkse Keizerin over Limburg. Ze legt de arme mensen zware belastingen op. Dan wordt deze streek geteisterd door een geheimzinnig roversgilde: de Bokkenrijders. Deze Bokkenrijders vechten tegen de onderdrukking van de arme mensen door de grootgrondbezitters, de beginnende industrie en de overheid. Ze komen in opstand tegen de onderdrukking van de arme mensen, ze beroven de rijken en proberen de armen te helpen. Hoewel ‘De Legende van de Bokkenrijders’ zich afspeelt in een verleden dat ver achter ons ligt, is het verhaal altijd actueel. Wat toen in West—Europa gebeurde, uitbuiting van de arbeiders en kinderarbeid, gebeurt ook nu nog op veel plaatsen in de wereld

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Rataplan - De Legende van de Bokkenrijders (1998)

      Rataplan - De Legende van de Bokkenrijders (1998) Foto +