In the Zwamp

Onze boot bracht ons naar een nederzetting van een mocrasstam. We kwamen via Ceratopoort hij de huizen die uit het moeras komen. Daar konden we op adem komen en opdrogen op de rokerige zolders van hun huizen. Ecn ieder van die stam had een klankkamer die hij gebruikte om de andere leden van de stam op te trommelen, zelfs al zaten ze kilometers ver weg in de mist van het moeras om hun buit en meegeroofde kinderen te bewaken. Na cen oorverdovend concert van getoeter werd er op een holle boomstam getrommeld om tot stilte te manen zodat men de belagers kon horen aankomen. Alle aanwezigen waren in afwachting van het antwoord van dc misthoorn. Als deze weerklonk was het veilig.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Top Secret - In the Zwamp (1998)

      Top Secret - In the Zwamp (1998) Foto +