De Zeemansles van ds. Plancius

Petrus Plancius (1552-1622), vanaf 1985 predikant te Amsterdam wordt terecht afgebeeld met passer en globe. Hij was een der belangrìjkste zeevaartkundigen van zijn tijd en hij onderwees wis— en natuurkundige aardrijkskunde…soms in de kerk. Hij was de geestelijke vader van de tochten om de Noord in 1594, 1595 en 1596.

Eén van zijn leerlingen was Willem Barentsz.

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

Fam. Zelhorst c.s. - De Zeemansles van ds. Plancius (1968)

    Fam. Zelhorst c.s. - De Zeemansles van ds. Plancius (1968) +