De Bezwering

Al eeuwenlang vertellen wijze Tibetaanse monniken de meest boeiende verhalen
over een ongelofelijke koningskroniek ……

De vorsten van Khaylon hebben een ongekende veroveringsdrang in het bergzame gebied van de Himalaya. Met krijgsolifanten bedwingen ze genadeloos de weerstanden van het koninkrijk.
Zo hebben ze het opstandige volk van Drakion gekooid en in ballingschap genomen in een van de prachtige kastelen, waar volgens een eeuwen oude mythe olifanten zijn versteend in een gevecht tegen Drakionse machten.

Met een mystieke dans openbaart zich de geestelijke kracht van de in het gevang genomen slangenmensen van Drakion. De dans werkt bezwerend en trekt demonische draken en slangen aan welke als verlossers genadeloos de strijd aangaan met de krijgsolifanten van Khaylon.

Heden ten dage zijn er nog steeds mensen belust op macht en overzadigde rijkdom, de waarschuwing van de wijze monniken luidt: “pas maar op …… voor de bezwering”.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Stark Wark - De Bezwering (2004)

      Stark Wark - De Bezwering (2004) Foto +