Vrouwtje van Stavoren

Groep:
Uitslag: 10e plaats (103.5)

Deze wagen is gemaakt naar de bekende legende.

Geld en goed was voor deze rijke weduwe het voornaamste van alles. De kapitein, die door haar werd uitgezonden om het kostbaarste ter wereld te zoeken, kwam terug met een schip goudgeel graan. Het weduwtje was hierover zo verbolgen, dat ze het kostelijke graan in zee liet gooien, wat algemene verontwaardiging wekte. De weduwe reageerde hierop door haar ring in het water te werpen, met de uitroep‚ dat deze eerder terug zou komen, dan dat zij tot armoede zou vervallen. Uit de eerst gevangen vis kwam de ring tevoorschijn en de weduwe verviel tot armoede…

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

- Vrouwtje van Stavoren (1969)

    - Vrouwtje van Stavoren (1969) +