Het Beleg van de Gallische stad Avaricum

De Romeinen waren bijzonder bedreven in de kunst van belegeren. Herhaalde1ijk bleek hun meesterschap o.a.bij het
beleg van AVARICUM (Bourges) tijdens een opstand in het jaar 52(v. Chr) JULIUS CAESAR behaalde toen een dramatische overwinning op de Ga1liërs.

De Galliërs hadden zich verschanst in de vestingstad. Met allerlei —veelal ter plaatse gemaakte belegeringswerktuigen, waaronder een grote belegeringstoren en de grote”ballista onager” (een mobiele katapult) werd de aanval ingezet.

Onder het wekend oog van de CAESAR en zijn adjudanten te paard‚ va1t de beslissing, wanneer de Romeinse soldaten oprukken over een valbrug, die van de belegeringstoren isneergelaten.

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

Jan van Arkelgroep - Het Beleg van de Gallische stad Avaricum (1970)

    Jan van Arkelgroep - Het Beleg van de Gallische stad Avaricum (1970) +