Het Zwanenmeer – Peter

“Het Zwanenmeer” is een sprookje. Iljitsj-Tsjaikowski-compeneerde de muziek er bij, zodat het sprookje gedanst kon worden.
Het Zwanenmeer Ballet werd voor de eerste keer in 1895 in Moskou opgevoerd. Sindsdien behoort het nog steeds tot ’s werelds meest geliefde balletten.

Deze groep trachtte, zowel het sprookje als het ballet, in deze wagen te verwerken. Het sprookje gaat over een prins, die verliefd wordt op de Zwanenkoningin. Deze is in werkelijkheid een beeldschoon meisje, Odette genaamd. Ze is betoverd.
De betovering wordt elke dag eventjes verbroken. De prins strijdt met de tovenaar en bevrijdt Odette uit zijn macht.
Aan het eind van het verhaal springt Odette in de paleisvijver en verdrinkt. De prins volgt haar in de dood. Ze worden voor eeuwig verbonden. De moraal van dit sprookje/ballet: Het goede strijdt met het kwade en overwint.
De liefde is het sterkst van alles.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    VN 11 - Het Zwanenmeer – Peter (1981)

      VN 11 - Het Zwanenmeer – Peter (1981) Foto +