Don Quichot

Groep: Vierus
Uitslag: 11e plaats (122.5)
Aantal bloemen: 45.000

“DON QUICHOT”, uitbeelding van een satire op de ridderschap.
Deze tragische figuur, plattelandsedelman, zag in zijn verbeeldingen, opgedaan uit boeken grootse avonturen in de heroïsche wereld van dolende ridders.
In z’n waanzinnige ondernemingen ziet hij zelfs de gewone alledaagse dingen als vijanden die bestreden moeten worden. Dit bracht hem vanzelfsprekend in de grootste moeilijkheden, maar werd bijgestaan door de onderdanige maar slimme Sancho Panza. met een nuchter en goed verstand, dre hem steeds “er uit zeer netige situatie’s redt.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Vierus - Don Quichot (1984)

      Vierus - Don Quichot (1984) Foto +