Het Oude Rome

Groep: De Vereniging
Uitslag: 3e plaats (142.0)
Aantal bloemen: 75.000

Onze Corsowagen vertelt bet verhaal van het kle1ne “Stadsstaatje” dat tot een groot en machtig rijk uitgroeide. Vanuit Rome werden de Romeinen de heersers over de toen bekende wereld en de zeeén.
(Het Romeinse Rijk zou meer dan duizend jaar bestaan voordat het einde 5e eeuw na Chr. inéén stortte.)
Wij schetsen enkele situaties die o.i.typerend zijn voor het leven in die tijd o.a.een groep soldaten die o.l.v. hun “centurio“ slagorde figuren oefenen, die ze straks op het slagveld perfect moeten kunnen uitvoeren om hun overlevingskansen zo groot mogelijk te gedeelte van galeischip dat de Tiber opvaart met de trotse bevelhebber aan dek.

De ronde Tempel van Vesta met de de Vestaalse Maagden,die vaak geraadpleegd werden door de inwoners.0ok een badhuis ontbreekt niet, want”baden” was één der favoriete bezigheden van de rijke Romeinen. Toch liepen ze het meest”warm” voor de spelen in het Co1osseum,waar de gladiatoren voor bun leven vochten, maar over hun leven besliste ten slotte “de duim van de Keizer”

Het verhaal van Rome is dus voor U vandaag geen stuk dode en begraven geschiedenis,maar het voor Uw ogen en misschien voelt U zich met ons bewoners van bet historische Rome.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    De Vereniging - Het Oude Rome (1986)

      De Vereniging - Het Oude Rome (1986) Foto +