Cochemegombie

Het verhaal begint op vrijdag 13 maart 1998, als het cruiseschip “De Goudzwarte Nacht” de Bermuda—driehoek binnenvaart en plots van de radar verdwijnt. Men vermoedt dat het schip naar de bodem van de oceaan gezogen is. Enkele opvarenden zijn aangespoeld op het eeuwenoude eiland Cochemegombie. Op dit eiland leiden zij hun gewone leven samen met een heel klein vriendelijk dwergenvolkje, maar van de anderen ontbreekt elk spoor.

Cochemegombie ligt midden in de Bermuda—driehoek, maar dit eiland is zo klein dat het op geen enkele kaart vermeld is. Het grootste deel van het eiland wordt overspannen door de grote boogrots. Rond die rots bevinden zich een molen en een waterrad die het eiland van energie voorzien. Maar ook een kasteel. Vanuit dit kasteel wordt de Bermuda—driehoek door bovennatuurlijke krachten bestuurd. Verder is er nog een zeilmakerij en een scheepswerf, waar de eilandbewoners net zijn begonnen een bootje te bouwen, waarmee de overlevenden over enkele jaren zullen terugkeren naar het vaste land. Maar of dit zal lukken weet nog niemand….

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Nameless - Cochemegombie (1998)

      Nameless - Cochemegombie (1998) Foto +