Amnesty International

Amnesty International (A.I.) is een wereldwijde organisatie op het gebied van mensenrechten, die dit jaar twintig jaar bestaat. Hoewel dit geen feit is om te vieren, mag het toch niet aan onze aandacht ontgaan, omdat het werk dat A.I. doet nog steeds nodig is.
Voor op de wagen ziet u het internationaal erkende symbool van A.I., Ook op een van de sandwichborden is deze kaars afgebeeld, maar nu met een half geopende deur naar de vrijheid.
De vogel, die vrij weg vliegt uit de kooi, symboliseert de gevangenen die worden vrijgelaten. Door de inzet van de leden vanAmnesty International worden regelmatig mensen vrijgelaten die gevangen zitten vanwege hun geloof, overtuiging, ras, sex of taal, mits ze geen geweld hebben gebruikt.
De manier waarop leden van A.I. te werk gaan ziet u op de twee borden uitgebeeld. Een stroom van brieven die voor gevangenen worden geschreven aan regeringsleiders, directeuren van gevangenissen, ambassadeurs enz.

“De kooi ziet U ook weer op één van de borden. De gevangene op dit bord tekent nauwkeurig het aantal dagen aan dat zijn gevangenschap heeft geduurd.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Panda BV - Amnesty International (1981)

      Panda BV - Amnesty International (1981) Foto +