Speelgoed uit uw Kinderjaren

Groep: Pomponius
Uitslag: 1e plaats (140.0)
Ontwerper:
 • Jan Konter
 • Bekers/Prijzen:
 • Ereprijs
 • De titel van deze wagen maakt eigenlijk een nadere toelichting overbodig. Het onderwerp kan het beste getypeerd worden door onderstaand gedicht:

  Voor den speel-goed—winkel—
  DAAR-ginder op het hoek-je,
  Vlak voor den win-kel-ruit
  Dear staat een klei-ne jon-gen
  En kijkt zijn oo—gen uit.
  Geen won-der ! Voor den ra-men
  Ligt – zie eens e-ven an –
  Het al-ler-mooi-ste speel-goed
  Dat men zich den—ken kAn.
  -Een Wa-gen en een paard-je,
  Een dik-ke, rui-ge beer,
  Een spoor—trein, huis—jes, pop—pen,
  En ‘k weet niet wat al meer.

  Nog al-tijd staat de jon—gen
  Vlak voor den winkelruit.
  Ver-langend zien zijn oo-gen
  Naar al dat speel-goed

  (Uit: Langs Bloemenpaden. Auteur onbekend.)

  Foto's
 • Help mee

  Heeft u meer info over deze wagen?

  Pomponius - Speelgoed uit uw Kinderjaren (1981)

   Pomponius - Speelgoed uit uw Kinderjaren (1981) Foto +