Realisme

Moe van een lang stuk wandelen door het bos loopt Michiel een verlaten huis binnen dat hij heeft geerfd van zijn oom; een verstrooide kunstenaar en verzamelaar met als passie het schilderen van flamboyante maskers. Tijdens het schilderen werd hij vaak geïnspireerd door klassieke muziek.

Eenmaal binnen kijkt Michiel om zich heen en ziet hij een waar atelier met reusachtige schilderijen. De meesten verstopt onder een dikke laag stof. Hij kan zijn ogen niet afhouden van een orgel midden in de kamer. Tot zijn grote verbazing begint het orgel plotseling een lied te spelen. Toetsen komen swingend van hun vertrouwde plaats en muzieknoten kronkelen sierlijk om de orgelpijpen.

Hij sluit zijn ogen. Alles rondom hem lijkt te verdwijnen. Plotseling vliegen van alle kanten verfpaletten door de kamer. In een vloeiende beweging ziet hij dansende penselen gedirigeerd uit de orgelpijpen komen.
Vluchtig beginnen ze met hun goudglanzende penseelharen over de doeken te strelen en kronkelen ze gracieus langs de lijsten. Tot zijn verbazing komen zelfs de schilderijen langzaam tot leven. Maskers dartelen door de lucht gevolgd door het imposante doek waar ze vandaan komen. Vol verbijstering opent Michiel zijn ogen. In een flits verdwijnt het schouwspel om hem heen.

Was dit dan wat zijn oom bedoelde met ‘Realisme’?

Foto's
  • Ontwerp
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    Venomenaal - Realisme (2007)