De Heksenwaag

In de l6e‚ 17e en 18e eeuw kwamen velen, zelfs uit Duitsland, naar de heksenwaag om er zich‚ten overstaan van een
Stadsbestuur, te onderwerpen aan een weegproef‚ omdat ze van hekserij beschuldigd waren.

Zij ontvingen steeds het fel begeerde certificaat, waarin stond‚dat hun ‘gewichte wel was accorderende met de natuurlijke proportiën des Lichaems‘‚ hetgeen algehele vrijspraak van de tenlastelegging betekende. ‘

(In Oudewater was de heksenwaag nog tot ver in de l8e eeuw in gebruik).

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

Fam. Zelhorst c.s. - De Heksenwaag (1970)

    Fam. Zelhorst c.s. - De Heksenwaag (1970) +