Eindeloze energie

Groep:
Uitslag: 6e plaats (129.5)

Aan gasolie en zelfs de kolenvoorraad komt eens een einde. Wij allen samen gebruiken veel (en steeds meer) energie.

Kunnen we hier nu iets aan doen? Ja zeker,dat kan!

Een mogelijkheid (naast b.v. goede woningiso1atie‚ wat ook veel brandstof bespaart) is het gebruiken van eindeloze energíebronnen. Wind en zon zullen híerbij een balangrijke rol spelen. Ze kunnen in de toekomst onze grootste energieleveranciers worden. Deze bronnen raken nooit uitgeput en zijn volmaakt schoon voor mens en milieu.

Deze wagen symboliseert hoe wind en zon samen voor warmte (en dus energie) kunnen zorgen. De door de wind aangedreven pomp haalt koud water uit de grond en perst dit door de zonnecollector. Hierdoor wordt het water verwarmd en vervolgens opgeslagen in het grote reservoir (de Fluítketel) in het midden van de wagen.

Uit de stoom b1ijkt‚ dat het wel warm wìl—worden.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - Eindeloze energie (1978)

      - Eindeloze energie (1978) Foto +