200 jaar Verenigde Staten van Amerika

Groep:
Uitslag: 5e plaats (123.3)

Het Amerikaans continent werd in 1492 door Columbus ontdekt. De oorspronkelijke bevolking waren de indianen. Tegenwoordig maken zij nog maar een klein gedeelte van de totale bevolking uit. Na de ontdekking van Amerika trokken vele Aziaten en Europeanen naar dit deel van de wereld.

Na verloop van een aantal eeuwen wilden de AMerikanen hun eigen vrije staat en niet langer gebukt gaan onder de koloniale bevoogding van Europese landen. Engeland was echter niet bereid zijn koloniën zo maar af te geven. De Amerikanen reageerden daarop met de Vrijheidsoorlog, die beëindigd werd op juli 1776.

Hiermee waren alle problemen nog lang niet opgelost. Er kwamen zelfs nog nieuwe problemen bij, want in de 18e en 19e eeuw werden vele negerslaven het land binnen gebracht. Na de afschaffing van de slavernij in 1862 scheidden de zuidelijke staten zich van de noordelijke af. Ook nu is er na 200 jaar Verenigde Staten van Amerika nog geen volledige eenheid en vrijheid voor iedereen.

Het meeste bekende monument van de Verenigde Staten is het Vrijheidsbeeld. Dit beeld is in 1884 in New York geplaatst nadat het in Parijs gebouwd was door Bartholdi. De bedoeling ervan is om ‘de vrijheid, die de wereld verlicht’, aan te duiden. Tegenover dit beeld ziet u op de wagen een groot V teken staan. Ook dit is voor velen een bekend vrijheidssymbool. Het gebrek aan menselijk kunnen op weg naar de Vrijheid met een grote ‘V’ willen wij aanduiden, door het afbreken van het pas tussen de beide symbolen. Gezien hetgaan op de weg naar de vrijheid al bereikt is, is de te overbruggen afstand slechts klein.

De Amerikaanse vlag bestaat iuy 13 strepen (7 rood + 6 wit) en 50 sterren (wit). De 13 strepen stellen de oorspronkelijke en de sterren de huidige staten voor. Op de wagen hebben we 4 sterren uitgebeeld, die symbolisch zijn voor de staten. De gescheiden strepen stellen de niet volkomen eenheid voor.

Achterop de wagen ziet u staan: American Revolution Bicentenial 1776 – 1976. Dit is het embleem van 200 jaar Verenigde Staten van Amerika.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - 200 jaar Verenigde Staten van Amerika (1976)

      - 200 jaar Verenigde Staten van Amerika (1976) Foto +