Christiaan Huygens (1629-1695)

Groep:
Uitslag: 3e plaats (125.8)

Hoewel hij te boek staat als een beroemde Nederlander, geniet Huygens niet de algemene bekendheid van b.v. zijn tijdgenoot Rembrandt. Dit hangt natuurlijk samen met het feit dat deze – in de rechten gepromoveerde – geleerde zich bezig hield op het voor de massa onduidelijke terrein van de wis- en natuur- en sterrenkunde.

Het is niet de bedoeling hier een opsomming te geven van zijn vele ontdekkingen en uitvindingen. doch door een greep daaruit van van zijn grote waarde voor de wetenschap te getuigen. Vooral op natuurkundig gebied was Huygens zeer veelzijdig. Hij maakte een diepgaande studie van de slingerbeweging en publiceerde reeds in 1658 het grondbeginsel van het slingeruurwerk.

Zijn tweede werk omvatte de golftheorie van het licht. Voor de astronomie waren zijn onderzoekingen betreffende lenzen en optische toestellen van grote betekenis. Met zijn zelf geconstrueerde kijker deed hij belangrijke waarnemingen. O.a. bewees hij, dat zich om de planeet Saturnus een platte ring bevindt, bestaande uit losse stenen en rotsblokken.

Ook in de wiskunde bereikte hij belangrijke resultaten. Het is de bedoeling, dat U naast slingeruurwerk en kijker de ring om Saturnus herkent.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - Christiaan Huygens (1629-1695) (1975)

      - Christiaan Huygens (1629-1695) (1975) Foto +