De Gevangenpoort

Groep:
Uitslag: 6e plaats (122.0)

De Hollandse regent‚ Cornelis de Witt‚ werd in li72 door het volk gedwongen de akte van herroeping van het Eeuwig Edict te tekenen. Hierdoor was de stadhouder niet meer uitgesloten van bekleding van de ambten kapitein generaal en admiraal.

Cornelis de witt werd beschuldigd van een samenzwering tegen Willem III en gevangen genomen.

Toen zijn broer, Johan de Witt‚ raadpensionarís van Ho1land‚ hem in de Gevangenpoort bezocht‚werden beiden op lafhartige wijze vermoord.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - De Gevangenpoort (1974)

      - De Gevangenpoort (1974) Foto +