Veertien Dagen op een IJsschots

Groep:
Uitslag: 9e plaats (109.5)

In de winter van l849 werden dríe Durgerdammer vissers, die op de Zuiderzee bezig waren met ‘botkloppen’ door de dooi overvallen. Ze dreven 14 dagen leng op een steeds kleiner wordende ijsschots rond‚ tot Vollenhoofse vissers hen als door een wonder ontdekten en aan land wisten te brengen.

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

- Veertien Dagen op een IJsschots (1973)

    - Veertien Dagen op een IJsschots (1973) +