Het Orakel van Delphi

Groep:
Uitslag: 2e plaats (134.5)

Hoewel sommigen het misschien overbodig achten, komt het ons gewenst voor om een korte toelichting bij deze voorstelling te geven.
Een orakel was een middel, om het oordeel of de bedoeling van bovenmenselijke machten te peilen. Ook de plaats waar de uitspraak werd gedaan, werd orakel genoemd. Delphi, een stad gelegen aan de voet van de Parnassus, was de voornaamste Griekse orakelplaats. De veelzijdige godheid Apollo had er bezit van genomen door de draak Python te doden.

Hij had een prachtige tempel met o.a. een steen, die voor het middelpunt der aarde gehouden werd. Apollo gaf orakel via de priesteres Pythia, die op een drievoet boven een rotsspleet was gezeten. Uit de kloof stegen bedwelmende dampen op en de orakels, zie zij in trance sprak, werden door priesters nader uitgelegd, meestal in vervorm.

Boven de voorhof van de tempel stond de spreuk: ‘Gnothi Seaton’. Dit betekent: ‘kom tot u zelve’ of ‘kom tot zelfkennis’. Deze spreuk wordt aan verschillende van de Zeven Wijzen van Griekenland toegeschreven. Bij latere onderzoekingen geeft men geen kloof met bedwelmende dampen in Delphi kunnen ontdekken.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - Het Orakel van Delphi (1973)

      - Het Orakel van Delphi (1973) Foto +