Match van de Eeuw

Groep:
Uitslag: 2e plaats (132.0)

Het is de laatste jaren een bekend verschijnsel, dat geld in de topsport een belangrijke, zoniet de belangrijkste rol speelt.

Hoewel betreurenswaardig, lijkt het niettemin onvermijdelijk‚ Topsport bedrijven is duur. De manier echter waarop onlangs voor de schaakmatch Spasski—Fischer onderhandeld moest worden bewijst‚ dat het zo langzamerhand een feit geworden is: “De schaakkoning zetelt tegenwoordig op een troon van geld.”

Het is niet meer een ondersteuning van de sport, maar het is doel geworden.Hierop duidt het als‘t ware omhoogstrevende dollarteken, dat boven het symbool van de sport probeert uit te komen.

Het lijkt te gelukken, maar of het zo de goede kant op gaat valt echter zeer te betwijfelen.

Foto's
  • Help mee

    Heeft u meer info over deze wagen?

    - Match van de Eeuw (1972)

      - Match van de Eeuw (1972) Foto +