Geen jachthaven, dan maar een cross-terrein

Groep:
Uitslag: 12e plaats (86.5)

De ontwerpers van deze wagen zijn het Wachten op het gereedkomen van een jachthaven moe en geven de hoop op. Hun verlangen gaat nu uit naar iets eenvoudigers n.l. een cross-terrein.

Ze rekenen er op dat de jeugd en ook wel ouderen achter dit idee staan en hopen, dat hun wens spoedig in vervulling zal gaan.

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

- Geen jachthaven, dan maar een cross-terrein (1971)

    - Geen jachthaven, dan maar een cross-terrein (1971) +