De Bataven

Groep:
Uitslag: 15e plaats (54)

Volgens de zeer jeugdige ontwerpers van deze wagen moeten onze voorouders, die reeds voor het begin onzer jaartelling zich in de lage landen vestigden, ongeveer op de uitgebeelde wijze hebben geleefd. Hoe hard we soms ook mogen mopperen, we zijn er in ieder geval wel iets op vooruitgegaan.

Help mee

Heeft u meer info over deze wagen?

- De Bataven (1967)

    - De Bataven (1967) +